Συχνές ερωτήσεις CovScan

1. Τι είναι το CovScan Cyprus;

Το CovScan Cyprus είναι μια εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (κινητά τηλέφωνα, Tablets). Σκοπός της εφαρμογής είναι ο ηλεκτρονικός έλεγχος εγκυρότητας του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID, σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές οδηγίες.

2. Πως μπορώ να κατεβάσω την εφαρμογή;

Το CovScan Cyprus Cyprus είναι άμεσα διαθέσιμο για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή μέσω Google Play, στην ιστοσελίδα https://play.google.com/. Η εφαρμογή λειτουργεί με εκδόσεις νεότερες από Android 8.1. Σε μεταγενέστερο στάδιο η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη και για συσκευές iOS (εκδόσεις νεότερες από iOS 12.1).

3. Ποια είναι η διαδικασία χρήσης της εφαρμογής CovScan Cyprus σε έξυπνες συσκευές Android;

Για τη χρήση της εφαρμογής, ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Πριν να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή CovScan Cyprus από την έξυπνη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το διαδίκτυο.
 2. Εκκινήστε την εφαρμογή.
 3. Στην πρώτη χρήση η εφαρμογή θα εμφανίσει το μήνυμα οθόνης «Downloading Rules». Η διαδικασία διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.
 4. Στην πρώτη χρήση αλλά και σε καθημερινή βάση, πριν αρχίσετε τη σάρωση των πιστοποιητικών, βεβαιωθείτε ότι τα Κλειδιά (Trusted Public Keys) είναι ενημερωμένα. Επιλέξτε το εικονίδιο πάνω δεξιά (εικονίδιο «?») όπου εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της εφαρμογής (Settings). Πατήστε και ενεργοποιήστε την ενημέρωση των πληροφοριών ελέγχου της εφαρμογής (επιλογή Αξιόπιστα Δημόσια Κλειδιά / Κανόνες - Trusted Public Keys / Business Rules, κουμπί «Επαναφόρτωση» - «Reload»). Η διαδικασία διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.
 5. Αρχίστε την σάρωση.

Σημείωση: Προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής CovScan Cyprus και την διασφάλιση αξιόπιστων ενδείξεων/αποτελεσμάτων ελέγχου είναι οι ενημερωμένοι Εθνικοί Κανόνες ελέγχου και τα ενημερωμένα Κλειδιά (Trusted Public Keys).

4. Ποια είναι η χρήση της εφαρμογής CovScan Cyprus;

Ο έλεγχος μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus γίνεται με τη σάρωση του κωδικού QR που αναγράφεται στο πιστοποιητικό (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) και παρουσιάζει τα εξής αποτελέσματα:

 • Πράσινο: Το πιστοποιητικό είναι «Έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού» ή «Έγκυρο πιστοποιητικό ανάρρωσης» που πληροί τις προϋποθέσεις του Διατάγματος
 • Μπλέ: Το πιστοποιητικό είναι «Έγκυρο» και σημαίνει πως ο κάτοχός του έχει υποβληθεί σε εξέταση PCR με αρνητικό αποτέλεσμα εντός των χρονικών πλαισίων που ισχύουν στο Διάταγμα.
 • Κίτρινο/Πορτοκαλί: Το πιστοποιητικό είναι «Έγκυρο» και σημαίνει πως ο κάτοχός του έχει υποβληθεί σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) με αρνητικό αποτέλεσμα εντός των χρονικών πλαισίων που ισχύουν στο Διάταγμα.
 • Μώβ: Το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι «Έγκυρο» μόνο με επιπρόσθετη προσκόμιση αρνητικού αποτελέσματος εξέτασης PCR ή Rapid Test εντός των χρονικών πλαισίων που ισχύουν στο Διάταγμα, το οποίο επίσης θα πρέπει να παρουσιαστεί υπό μορφή EUDCC και θα υπόκειται σε έλεγχο μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus.
 • Κόκκινο: Το πιστοποιητικό είναι «Μη έγκυρο».

5. Σε ποιες περιπτώσεις παρουσιάζεται η ένδειξη μωβ;

Το αποτέλεσμα χρώματος «μωβ» ανταποκρίνεται στις πιο κάτω περιπτώσεις, για τις οποίες, σύμφωνα με τα διατάγματα, απαιτείται επιπρόσθετη προσκόμιση αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακής εξέτασης PCR με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών πλαισίων που ισχύουν στο Διάταγμα.:

 1. Παρουσίαση πιστοποιητικού εμβολιασμού μίας δόσης για εμβόλιο δύο δόσεων και ημερομηνία εμβολιασμού που δεν ξεπερνά τις 35 ημέρες,
 2. Παρουσίαση πιστοποιητικού εμβολιασμού μίας δόσης για εμβόλιο μίας δόσης εάν δεν έχουν παρέλθει 14 ημέρες από τον εμβολιασμό
 3. Παρουσίαση πιστοποιητικού εμβολιασμού μίας δόσης για εμβόλιο μίας δόσης ή δύο δόσεων για εμβόλιο δύο δόσεων εάν έχουν παρέλθει πέραν των επτά (7) μηνών από την τελευταία δόση.

6. Ποιες κατηγορίες πολιτών εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό έλεγχο μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus;

Από τον υποχρεωτικό έλεγχο μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus εξαιρούνται:

 1. Άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω,
 2. Άτομα ηλικίας 14 ετών και κάτω,
 3. Τουρκοκύπριοι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου η Κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο,
 4. Τουρίστες (δηλαδή άτομα μη μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία και εισέρχονται νόμιμα στη Δημοκρατία) που έχουν εμβολιαστεί σε χώρες άλλες από αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) ή την Ελβετία, και
 5. Μόνιμοι/νόμιμοι κάτοικοι Κύπρου που έχουν εμβολιαστεί σε χώρες άλλες από αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) ή την Ελβετία.
 6. Άτομα που αποδεδειγμένα και μετά από απόφαση Ιατρικού Συμβουλίου δεν συνίσταται να εμβολιαστούν, και τα οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν την ειδική κάρτα που τους εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και ταυτόχρονα εργαστηριακή εξέταση Rapid ή PCR τεστ σε εβδομαδιαία βάση με αρνητικό αποτέλεσμα.

7. Ποιοι είναι οι τοπικοί κανόνες;

Η εφαρμογή CovScan Cyprus επιστρέφει ΕΓΚΥΡΟ αποτέλεσμα στις πιο κάτω περιπτώσεις (κανόνες σύμφωνα με διάταγμα ΥΥ ημερ. 14-12-2021):

 • με την ολοκλήρωση και των τριών δόσεων εμβολιασμού, εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων, είτε δύο δόσεων εμβολιασμού εάν πρόκειται για εμβόλιο μίας δόσης (ενισχυτική δόση)
 • για πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο του COVID-19 στους τελευταίους 6 μήνες
 • για αρνητική μοριακή εργαστηριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 που έγινε στις τελευταίες 72 ώρες
 • για αρνητική ταχεία εξέταση ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 που έγινε στις τελευταίες 48 ώρες για άνω των 18 ετών, στις τελευταίες 72 ώρες για ηλικίες 12-17 ετών και μίας εβδομάδας για ηλικίες 6-11 ετών.

8. Ποιες οι πιθανές αιτίες για λανθασμένες ενδείξεις από την εφαρμογή CovScan Cyprus;

Προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής CovScan Cyprus και την διασφάλιση αξιόπιστων ενδείξεων/αποτελεσμάτων ελέγχου είναι οι ενημερωμένοι Εθνικοί Κανόνες ελέγχου και τα ενημερωμένα Κλειδιά (Trusted Public Keys).

Η τελευταία ημερομηνία και ώρα ενημέρωσης αναγράφεται στο τέλος των Ρυθμίσεων – Settings της εφαρμογής, κάτω από την Επαναφόρτωση – Reload.

Αν δεν αναγράφεται ΚΑΜΙΑ ημερομηνία (ή αν η ημερομηνία δεν είναι σημερινή) ελέγξτε τη συνδεσιμότητα της εφαρμογής με το διαδίκτυο και ξαναδοκιμάστε.

9. Σε περίπτωση προβλήματος που αφορά τη χρήση του CovScan Cyprus -και που δεν σχετίζεται με τις πιο πάνω περιπτώσεις- πού μπορώ να απευθυνθώ;

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης για θέματα COVID-19 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eudcc.gov.cy ή στο τηλέφωνο 1474 για κυπριακούς αριθμούς και στο +357 22285757 για ξένους αριθμούς και κλήσεις από το εξωτερικό.

Για διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης του προβλήματος, παρακαλείστε όπως προμηθεύσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης με όλη τη σχετική πληροφόρηση

 • Φύση προβλήματος
 • Στοιχεία συσκευής π.χ. κατασκευαστής και μοντέλο
 • Έκδοση Android – αναγράφεται στις Ρυθμίσεις της συσκευής
 • Έκδοση εφαρμογής CovScan Cyprus – αναγράφεται στις Ρυθμίσεις της εφαρμογής που εμφανίζονται πάνω δεξιά

10. Πως επιτυγχάνεται η αυτόματη αναβάθμιση της CovScan Cyprus;

Σε έξυπνες συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android θα πρέπει να έχετε ενεργοποίηση την αυτόματη επιλογή αναβάθμισης των εφαρμογών σας («Auto-update apps») από την εφαρμογή «Play store».

11. Ποια η διαδικασία έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID;

Στην πλατφόρμα https://www.eudcc.gov.cy/, μπορείτε να βρείτε τον σχετικό Οδηγό Χρήσης, που επεξηγεί με λεπτομέρεια τη διαδικασία έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID.

12. Τι μορφή έχει το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID και ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID μπορεί να εκδοθεί και να παρουσιαστεί σε ψηφιακή ή/ και σε έντυπη μορφή. Περιέχει κωδικό QR με ψηφιακή σφραγίδα που θα διασφαλίζει τη γνησιότητά του και θα επαληθεύεται μέσω σάρωσης του κωδικού μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus. Το περιεχόμενό του αναγράφεται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα και εκδίδεται δωρεάν.