Συχνές ερωτήσεις CovPass

1. Τι είναι το CovPass Cyprus;

Το CovPass Cyprus είναι μια εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (κινητά τηλέφωνα, Tablets). Σκοπός της εφαρμογής είναι η ηλεκτρονική αποθήκευση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID για εύκολη πρόσβαση και χρήση.

2. Πως μπορώ να κατεβάσω την εφαρμογή;

Το CovPass Cyprus είναι άμεσα διαθέσιμο για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και iOS.

 • Για λειτουργικό σύστημα Android η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω Google Play στο σύνδεσμο https://play.google.com/. Η εφαρμογή λειτουργεί με εκδόσεις νεότερες από Android 8.1.
 • Για λειτουργικό σύστημα iOS η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω Apple Store στο σύνδεσμο https://www.apple.com/app-store/. Η εφαρμογή λειτουργεί με εκδόσεις νεότερες από iOS 12.1

3. Ποια είναι η χρήση της εφαρμογής CovPass Cyprus;

Η εφαρμογή CovPass Cyprus επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν σε ηλεκτρονική μορφή το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID στο κινητό τους τηλέφωνο ή σε άλλη έξυπνη συσκευή. Σαρώνοντας τον κωδικό QR που αναγράφεται στο πιστοποιητικό σας και εισάγοντας τον κωδικό TAN που βρίσκεται κάτω από αυτό, μπορείτε να αποθηκεύσετε το πιστοποιητικό σας στην εφαρμογή, απολαμβάνοντας άμεση πρόσβαση σε αυτό ανά πάσα στιγμή.

4. Ποια είναι η διαδικασία αποθήκευσης του πιστοποιητικού στην εφαρμογή CovPass Cyprus;

Πριν την ενεργοποίηση της εφαρμογής βεβαιωθείτε ότι:

 • Η συσκευή σας έχει ενεργοποιημένη τη ρύθμιση ασφαλείας για πρόσβαση σε αυτήν, (π.χ. προσωπικός κωδικός, αποτύπωμα, ή άλλη μέθοδος της επιλογής σας), με την οποία επιτυγχάνεται και η είσοδος στην εφαρμογή.
 • Για την δημιουργία καθώς και για την διαδικασία αποθήκευσης του πιστοποιητικού, η συσκευή σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.

Μπορείτε να εκδώσετε το πιστοποιητικό σας είτε μέσω της συσκευής σας είτε μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας ή άλλης έξυπνης συσκευής μέσω της ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID, www.eudcc.gov.cy.

Για την διαδικασία αποθήκευσης του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID υπάρχουν 2 επιλογές ανάλογα με τον τρόπο έκδοσης του.

Η επιλογή 1 εφαρμόζεται στην περίπτωση που έχετε εκδώσει το πιστοποιητικό σας με την χρήση μιας έξυπνης συσκευής όπου σε αυτή δεν είναι διαθέσιμη η εφαρμογή CovPass Cyprus.

Η επιλογή 2 εφαρμόζεται στην περίπτωση που χρησιμοποιήσετε την ίδια έξυπνη συσκευή για την έκδοση και φύλαξη του πιστοποιητικού σας με τη εφαρμογή CovPass Cyprus.

Οδηγίες αποθήκευσης του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID

Επιλογή 1: Εάν έχετε ήδη εκδώσει το πιστοποιητικό σας μέσω της πλατφόρμας www.eudcc.gov.cy και αυτό βρίσκεται αποθηκευμένο είτε σε μορφή pdf είτε σε έντυπη μορφή τότε ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα.

Βήματα εισαγωγής Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID στην εφαρμογή CovPass Cyprus:

 • Σαρώστε τον QR κωδικό πατώντας το κουμπί «Scan Code» για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία σάρωσης.
 • Καταχωρίστε τον μοναδικό κωδικό TAN που αναγράφεται κάτω από τον QR κωδικό και πατήστε το κουμπί «Next».
 • Βεβαιωθείτε για την ορθότητα των προσωπικών σας στοιχείων και πατήστε το κουμπί «Save».
 • Το πιστοποιητικό σας έχει αποθηκευτεί με επιτυχία. Επαναλάβετε τη διαδικασία για την αποθήκευση επιπλέον πιστοποιητικών.

Επιλογή 2: Εάν χρησιμοποιείται την ίδια συσκευή (ισχύει μόνο για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android 8.1+) που έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή CovPass Cyprus για την έκδοση του πιστοποιητικού, πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα www.eudcc.gov.cy κάνοντας χρήση προγράμματος περιήγησης ιστού της επιλογής σας. Φθάνοντας στο τελευταίο βήμα όπου έχει επιτευχθεί η έκδοση του πιστοποιητικού, σας παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής και αποθήκευσης του πιστοποιητικού σας στην εφαρμογή CovPass Cyprus επιλέγοντας την ενέργεια «Import to CovPass». Το κουμπί που εκκινεί τη συγκεκριμένη διαδικασία βρίσκεται κάτω από το κωδικό QR. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα της εφαρμογής τα οποία θα σας καθοδηγήσουν εύκολα και απλά στην αποθήκευση του πιστοποιητικού σας στην εφαρμογή CovPass Cyprus.

Σημείωση: Η επιλογή 2 δεν είναι διαθέσιμη σε έξυπνες συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS. Κατά συνέπεια, οι χρήστες θα πρέπει να ακολουθήσουν την επιλογή 1 για αποθήκευση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID στην εφαρμογή CovPass Cyprus.

5. Σφάλμα στην αποθήκευση του Πιστοποιητικού – Bad Request

Κατά την διαδικασία αποθήκευσης του πιστοποιητικού σας είναι πιθανόν να προκύψουν κάποια προβλήματα τα οποία μπορεί πολύ εύκολα να επιλυθούν ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες.

 • Απουσία σύνδεσης στο διαδίκτυο: Εάν δεν είσαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο δεν θα μπορέσετε να αποθηκεύσετε το πιστοποιητικό σας. Για να αρχίσετε την διαδικασία βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι με τον δίκτυο.
 • Λάθος εισαγωγή κωδικού TAN: Σε περίπτωση που εισάγετε λάθος το κωδικό TAN στο Bήμα 2 που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής, τότε στην διαδικασία αποθήκευσης στο Βήμα 3 που ακολουθεί, θα λάβετε το μήνυμα «Bad Request».
  Επιστρέψτε στον Βήμα 2 και βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός που αναγράφεται στο πιστοποιητικό σας είναι ο ίδιος που εισάγετε στην εφαρμογή.
  Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί θα πρέπει να εκδώσετε νέο πιστοποιητικό με αντίστοιχο κωδικό ΤΑΝ.
 • Επαναχρησιμοποίηση κωδικού TAN: Εάν έχετε ήδη αποθηκεύσει το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID τότε δεν μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε τον ίδιο κωδικό ΤΑΝ για δεύτερη αποθήκευση καθώς ο κάθε κωδικός TAN είναι μοναδικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά. Σε αυτή τη περίπτωση, κατά τη διαδικασία αποθήκευσης στο Βήμα 3 που ακολουθεί, θα λάβετε επίσης το μήνυμα «Bad Request».

  Για τις ανάγκες αποθήκευσης του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID σε 2η συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε εκ νέου το QR κωδικό που παρουσιάζεται στην εφαρμογή CovPass Cyprus με την 2η συσκευή στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το πιστοποιητικό, και να χρησιμοποιήσετε τον νέο κωδικό TAN ο οποίος δημιουργείτε κατά την αποθήκευση του πιστοποιητικού σας, και βρίσκεται κάτω από τον αποθηκευμένο QR κώδικα.

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν επιλυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε κατά τη διαδικασία εισαγωγής του κωδικού TAN με τα πιο πάνω βήματα, μπορείτε πάντα εκδώσετε ένα νέο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID στο σύνδεσμο www.eudcc.gov.cy

6. Σε περίπτωση που στο πιστοποιητικό δεν αναγράφεται ο TAN κωδικός;

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 10 Ιουλίου δεν περιέχουν τον κωδικό ΤΑΝ. Σε αυτή την περίπτωση, προσπαθήστε να εκδώσετε ένα νέο πιστοποιητικό όπου αναγράφεται ο κωδικός TAN.

7. Μπορώ να αποθηκεύσω το Πιστοποιητικό μου και σε άλλες συσκευές ή μόνο σε μια;

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό συσκευών στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε το πιστοποιητικό σας. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να ακολουθήσετε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω επιλογές:

 • Έκδοση νέου πιστοποιητικού δια μέσου της πλατφόρμας www.eudcc.gov.cy. Με αυτό το τρόπο, επιτυγχάνεται και η ταυτόχρονη έκδοση νέου κωδικού TAN, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια και μοναδική φορά για σκοπούς αποθήκευσης του πιστοποιητικού. Σημειώνεται ότι η έκδοση νέου πιστοποιητικού δεν ακυρώνει τα υφιστάμενα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις έκδοσης.
 • Χρησιμοποιώντας μια 2η συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR απευθείας από την εφαρμογή CovPass Cyprus στην οποία έχετε ήδη αποθηκευμένο το πιστοποιητικό σας, και να εισάγετε το κωδικό TAN που βρίσκεται κάτω από το QR κωδικό. Σε κάθε εισαγωγή πιστοποιητικού στην εφαρμογή CovPass Cyprus, δημιουργείται ένας νέος κωδικός TAN αφού ο προηγούμενος έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, ακριβώς για να εξυπηρετήσει την ανάγκη αποθήκευσης του ίδιου πιστοποιητικού σε πολλαπλές συσκευές. Σε συσκευές iOS, θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε την επιλογή «tap to reveal» για να εμφανιστεί ο κωδικός TAN.

8. Μπορώ να αποθηκεύσω στην εφαρμογή CovPass Cyprus τα πιστοποιητικά των άλλων μελών της οικογένειας μου;

Φυσικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στις ερωτήσεις 4 και 7 πιο πάνω.

9. Μπορώ να αποθηκεύσω στην εφαρμογή CovPass Cyprus τα πιστοποιητικά που έχω εκδώσει από άλλη Ευρωπαϊκή χώρα;

Όχι. Το CovPass Cyprus αποθηκεύει μόνο τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας.

10. Ποια η διαδικασία έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID;

Στην πλατφόρμα www.eudcc.gov.cy, μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό Χρήσης της Πλατφόρμας, που επεξηγεί με λεπτομέρεια τη διαδικασία έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID: DCC_Manual_Citizen_2021.pdf.

11. Ποια η χρήση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID:

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID έχει στόχο να διευκολύνει την ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Είναι η ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο είτε έχει εμβολιαστεί κατά της νόσου COVID-19 είτε έχει υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα είτε έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19. Καθώς διαθέτει μοναδικό κωδικό QR, με τη χρήση του καθίσταται εφικτή η άμεση επαλήθευση της γνησιότητάς του πιστοποιητικού, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη της χρήσης πλαστών εγγράφων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά στις ταξιδιωτικές οδηγίες της κάθε χώρας, συμβουλευτείτε τον ιστοχώρο ή την εφαρμογή Re-open EU ή τις Eθνικές αρχές της χώρας στην οποία ταξιδεύετε.

12. Σε περίπτωση προβλήματος, πού μπορώ να απευθυνθώ;

Για υποστήριξη στη διαδικασία αποθήκευσης/έκδοσης του πιστοποιητικού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης μέσω τηλεφώνου στο:

 • 1474 για κυπριακούς αριθμούς
 • +357 22285757 για ξένους αριθμούς ή κλήσεις από το εξωτερικό
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eudcc.gov.cy.

13. Εάν τα προσωπικά μου στοιχεία είναι λανθασμένα, πώς μπορώ να προχωρήσω στην έκδοση του πιστοποιητικού;

Για διόρθωση των στοιχείων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 1474 ή/ και στα ΚΕΠ / ΚΕ.ΠΟ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας για τα ΚΕΠ/ΚΕ.ΠΟ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα wiki.eudcc.gov.cy/contact-details